ដីល្អ​សម្រាប់​​សាង​សង់​​ផ្ទះសំណាក់ ឬ​ទីតាំង​ប្រកប​អាជីវកម្ម​​​

  • ទីតាំងជិត​ផ្ទះ​សំណាក់ យប់១២េកើត នៅខាង​ក្រោម​ចំការ​លលក ឬ​តាម​ច្រក​ចូល​មន្ទីរពេទ្យ​​របស់​វេជ្ជបណ្ឌិត យី គក់​
  • ដីមានទំហំ (40m*50m)
  • តម្លៃ $៦៣/១ែម៉តការ៉េ ( អាចចរបាន​) ។
  • មានប្រព័ន្ធ​ទឹក​ភ្លើង រដ្ឋ​​
  • ទំនាក់ទំនង: 017 771 006 | 070 356 289 | 078 968 006 | 089 398 409 | 010 75 14 94 | 016 643 401

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *