៧​ចំណុច​តូច តែសន្សំ​សំចៃ​អគ្គីសនី​បាន​ច្រើន​!

១. ឆ្នាំង​សាក (​ទុកចោល​ស៊ី​ភ្លើង ១ វ៉ា​ត់​) ​ ​

២. ទូរទស្សន៍​ (​ទុកចោល​ស៊ី​ភ្លើង ៤៨,៥ វ៉ា​ត់​) ​

៣. ឧបករណ៍​ ខារ៉ាអូខេ/ ហូម​សៀធ័រ​ (​ទុកចោល​ស៊ី​ភ្លើង ២៤,៥ វ៉ា​ត់​) ​​

៤. កុំព្យូទ័រ​លើ​តុ (​ទុកចោល​ស៊ី​ភ្លើង ២១,១ វ៉ា​ត់​) ​​

៥. ម៉ាស៊ីន​ឆុង​កាហ្វេ ម៉ាស៊ីន​ដាំ​ទឹក​អគ្គីសនី​​ (​ទុកចោល​ស៊ី​ភ្លើង ១ វ៉ា​ត់​) ​​

៦. ក្បាលម៉ាស៊ីន​​​ហ្គេម​ (​ទុកចោល​ស៊ី​ភ្លើង ១ វ៉ា​ត់​)

៧. ឧបករណ៍​កម្តៅ​អាហារ​ Microwave (​ទុកចោល​ស៊ី​ភ្លើង ៣,០៨ វ៉ា​ត់​)៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *