ឱកាសការងារ នៅក្រសួងមហាផ្ទៃ

ក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចបើកឲ្យមានការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្ស–និស្សិត​បញ្ចូល​ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌមន្រ្តី​ពន្ធនា​គារក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន ៣៥០នាក់ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧​ដើម្បីចាត់ឲ្យ​ទៅបម្រើការងារ​នៅ​មណ្ឌល​អប់រំ​កែប្រែទី១ មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី២ មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី៣ មណ្ឌលអប់រំកែប្រែទី៤ ពន្ធនាគារខេត្តកណ្តាល ពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាម ពន្ធនាគារខេត្តបាត់ដំបង ពន្ធនាគារ​ខេត្តបន្ទាយ​មាន​ជ័យ នឹងពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាប។

សម្រាប់​ពេល​វេលា​ទទួល​ពាក្យ​វិញ​គឺ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១៧​ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៧ ​ម៉ោង​៥​ល្ងាច ​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *