ឱកាសការងារនៅក្រសួង បរិស្ថាន ៤៦កន្លែង

ជា​ឱកាស​ដ៏​ល្អ​មួយ​ចំពោះ​ និស្សិត និង​សាធារណៈ​ជន​ទូទៅ ដែល​មាន​បំណង​ចង់​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​អគារ​ដ៏​ស្កឹមស្កៃ របស់​ក្រសួង​បរិស្ថាន។ ឥឡូវ​នេះ​ក្រសួង​បាន​ប្រកាស​ជ្រើស​រើស​មន្ត្រី​រាជការ​ថ្មី​ ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ ចំនួន ៤៦​កន្លែង សម្រាប់​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ នេះ​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *