អាថ៌កំបាំង​​​ដែល​ព្រះ​អាទិត្យ​រះ​ចំកំពូល​ប្រាសាទ​អង្គរ​វត្ត​!

យោង​តាម Science Channel បាន​ឱ្យ​ដឹង​ថា ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ​ពេល​មាន​ព្រឹត្តិការណ៍ អ៊ីខ្វី ណក់ កើត​ឡើង (ជា​ពេល​ដែល​ព្រះអាទិត្យ​រះ​ចំ​កណ្ដាល​កំពូល​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត) រន្ធ​មួយ​នៅ​ចំ​កំពូល​​កណ្ដាល​នៃ​ប្រាសាទ​និង​ទទួល​ពន្លឺ​ព្រះអាទិត្យ ចាំង​ទៅ​ក្រោម​នៃ​ចំណុច ផ្ចិត​ខាង​ក្រោម​ប្រាសាទ ។

 

ពន្លឺ​ចែងចាំង​​ព្រះអាទិត្យ ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃ​រះ​ចំណុច​ កំពូល​ប្រាសាទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ជឿ​ថា​វា​បាន​បញ្ជូន​ពន្លឺ​ ព្រះអាទិត្យ​នោះ ទៅ​បន្ទប់​អាថ៌​កំបាំង​មួយ ផ្នែក​ជាន់​ក្រោម​ដី ​នៃ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត​​ដែល​មាន​ជម្រៅ​ប្រមាណ​ជាង ៣០​ម៉ែត្រ។ អ្នក​ជំនាញ​ខ្លះ​បាន​ជឿជាក់​ថា ព្រះបាទ​ជ័យ​វរន្ម័ទី២ រចនា​កន្លែង​សំងាត់​នេះ គឺ​ដើម្បី​រក្សា​អដ្ឋិធាតុ របស់​ព្រះអង្គ។ បើ​សិន​ជា​រឿង​នេះ​ជា​រឿង​ពិត​ដូច​ជា​អ្នក​ជំនាញ​គិត​មែន​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត មិនមែន​ត្រឹម​តែ​ជា​ប្រាសាទ​នោះ​ទេ។ តែ​ជា​កន្លែង​ដែល​បញ្ជូន​វិញ្ញាណ​នៃ​ស្តេច​ទេវតា​ ទៅ​កាន់​កន្លែង​មួយ ដ៏​អស្ចារ្យ៕

ប្រាសាទអង្គរវត្ត មិនមែនត្រឹមតែជាប្រាសាទនោះទេ តែជាកន្លែងដែលបញ្ជូនវិញ្ញាណនៃស្តេចទេវតា ទៅកាន់កន្លែងមួយ ដ៍អស្ចារ្យ ។យោងតាម Science Channel បានអោយដឹងថា ជារៀងរាលឆ្នាំពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ អីុខ្វីណក់ កើតឡើង (ជាពេលដែលព្រះអាទិត្យរះចំកណ្តាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្ត) រន្ធមួយនៅចំកំពូលកណ្តាលនៃប្រាសាទនិងទទួលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ចាំងទៅក្រោមនៃចំនុច ផ្ចិតខាងក្រោមប្រាសាទ ។ ពន្លឺចែងចាងនៃព្រះអាទិត្យ នៃព្រឹត្តិការណ៍ ថ្ងៃរះចំនុច កំពូលប្រាសាទនេះត្រូវបានគេជឿងថាវាបានបញ្ជូនពន្លឺនៃព្រះអាទិត្យទៅបន្ទប់អាថ៍កំបាំងមួយ នៃជាន់ក្រោមដីនៃប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានជម្រៅប្រមាណជាង ៣០ម៉ែត្រ។ អ្នកជំនាញខ្លះបានជឿជាក់ថា ព្រះបានជ័យវរន្ម័ទី២ រចនាកន្លែងសំងាត់នេះ គឺដើម្បីរក្សារអដ្ឋិធាតុ របស់ព្រះអង្គ។ បើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតដូចជាអ្នកជំនាញគិតមែនប្រាសាទអង្គរវត្ត មិនមែនត្រឹមតែជាប្រាសាទនោះទេ។ តែជាកន្លែងដែលបញ្ជូនវិញ្ញាណនៃស្តេចទេវតា ទៅកាន់កន្លែងមួយ ដ៍អស្ចារ្យ ។ Each year at spring Equinox, the sun rises directly over the central tower. A hole in the capstone forcuses the sunlisght down into the temple. It shines through a hole in the floor below and doen a 90-foot shaft to a secret chamber deep underground. Some ecperts believe that Suryavarman designed this secret valut to hold his mortal remains. If they’re right Angkor Wat is not just a temple. It’s a spiritual machine to elevate the god king to his rightful heavenly throne. Credit by Science Channel

Posted by ទទក National TV of Cambodia on Wednesday, June 14, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *