ក្មេង​ស្រី​ដែល​បាត់​ខ្លួនពីព្រឹក​ បាន​រក​ឃើញ​ហើយ!​​

ភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់​ពី​បាន​ចែក​ចាយ​បន្ត​គ្នា​យ៉ាង​ច្រើន​ពី​ការ​បាត់ក្មេង​ស្រី​អាយុ៩ឆ្នាំ​ ឈ្មោះ​ អេណា ដែល​ត្រូវ​បាន​ជន​មិន​ស្គាល់​មុខ ល្បួង​នាំ​ខ្លួន​ទៅបាត់​នោះ ពី​សាលា​រៀនទួល​ស្វាយ​ព្រៃ​នោះ ពេល​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​វិញ​ហើយ ដោយ​មាន​ស្តុត​ជាប់​ខ្លួន និង​មាត់​ផង​ដែរ​៕

 

ផ្សាយផ្ទាល់៖ ក្មេងស្រីដែលបាត់ខ្លួនបានរកឃើញវិញហើយ

Posted by TVFB on Friday, June 23, 2017

1 thought on “ក្មេង​ស្រី​ដែល​បាត់​ខ្លួនពីព្រឹក​ បាន​រក​ឃើញ​ហើយ!​​”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *